Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ thạc sỹ của Bộ Giáo dục là gì?

Nội dung bài viết
Kiểm tra trình độ A2, B1, B2 miễn phí

Quà tặng trị giá 280K khi hoàn thành bài kiểm tra 15 phút

Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ thạc sỹ của Bộ Giáo dục áp dụng từ năm 2021

Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 là văn bản mới nhất quy định quy chế đào tạo thạc sỹ mới nhất. Theo quy chế đào tạo thạc sỹ năm 2021 thì chuẩn đầu ra ngoại ngữ thạc sỹ của Bộ Giáo dục là chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 (chứng chỉ tiếng Anh B2) theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.  Như vậy để đủ điều kiện tốt nghiệp thạc sĩ thì học viên sau đại học cần phải thi lấy chứng chỉ tiếng Anh B2 hay bằng B2 tiếng Anh của Bộ Giáo dục.

quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ thạc sĩ của Bộ Giáo dục


Ngoài ra, học viên có thể minh chứng trình độ tiếng Anh B2 bằng một trong các chứng chỉ sau:
-    Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngôn ngữ nức ngoài
-    Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác nhưng học bằng tiếng nước ngoài
-    Có một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam như trong bảng phía dưới.

 
TOEFL iBT 46-93
TOEFL ITP  
IELTS 5.5 -6.5
Cambridge Assessment English B2 First/B2 Business Vantage/ Linguaskill. Thang điểm: 160-179
TOEIC (4 kỹ năng) Nghe; 400-489
Đọc: 385-454
Nói: 160-179
Viết: 150-179

Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương tiếng Anh bậc 4 theo quy chế đào tạo thạc sĩ

Như vậy, theo thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ Giáo dục thì hiện nay chứng chỉ tiếng Anh B1 không được dùng làm chuẩn đầu ra thạc sĩ nữa mà Bộ yêu cầu học viên sau đại học phải có chứng chỉ tiếng Anh B2.

Yêu cầu về ngoại ngữ đầu vào thạc sĩ từ năm 2021

Quy chế đào tạo thạc sĩ năm 2021 yêu cầu bắt buộc người tham gia dự thi cần phải có trình độ tiếng Anh bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hay bằng B1 tiếng Anh.
Ngoài ra, người dự tuyển có thể chứng minh năng lực tiếng Anh bằng một trong số các cách sau.
-    Bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành tiếng nước ngoài
-    Bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành khác mà chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ nước ngoài.
-    Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên do chính cơ sở đào tạo cấp trong thời hạn 2 năm mà có chuẩn đầu ra ngoại ngữ từ bậc 3 (tiếng Anh B1) trở lên.
-    Có các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam. 

TOEFL iBT 30-45
TOEFL ITP 450-499
IELTS 4.0 - 5.0
Cambridge Assessment English Bl Preliminary/B1 Business Preliminary/ Linguaskill.
Thang điểm: 140-159
TOEIC (4 kỹ năng) Nghe: 275-399
Đọc: 275-384
Nói: 120-159
Viết: 120-149

Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam

So sánh quy chế đào tạo thạc sĩ mới nhất năm 2021 với quy chế năm 2014

So với quy chế đào tạo thạc sĩ năm 2014 thì hiện nay Bộ Giáo dục đã nâng cao chuẩn ngoại ngữ đầu ra và đầu vào thạc sĩ. Cụ thể, trước đây Bộ không có quy định bắt buộc phải có trình độ tiếng Anh B1 mới được thi tuyển thạc sĩ nhưng hiện nay người dự tuyển thạc sĩ buộc phải có chứng chỉ tiếng Anh B1 và buộc phải có chứng chỉ tiếng Anh B2 mới được bảo vệ luận văn, luận án thạc sỹ. 

Bài viết cùng chủ đề

Bài viết tuyển chọn

Download Cẩm Nang Luyện thi VSTEP

  • Giúp bạn tự ôn luyện
  • Phương pháp, mẹo làm bài
  • Đề thi hoàn chỉnh + đáp án

Danh mục bài viết

Lịch khai giảng lớp luyện thi A2, B1, B2, C1

Lịch khai giảng các lớp sắp tới tại VIVIAN

Chi tiết lịch khai giảng

Download Lộ Trình Luyện Thi VSTEP

  • Giúp bạn ôn tập đúng trong tâm
  • Học hàng ngày một cách dễ dàng
  • Có thể tăng tốc học mà không mệt

Bộ sách luyện thi chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2, C1

-->