Bài viết arrow-rightBan hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho người lớn)
Ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho người lớn)
Khung bậc ngoại ngữ
Tiếng Anh VSTEP
Tóm tắt nội dung

Bộ Giáo Dục và Đạo đã ban hành định dạng đề thi tiếng Anh A2 dành cho người lớn. Trung tâm Anh ngữ VIVIAN xin gửi đến bạn định dạng đề thi tiếng Anh A2 chi tiết như phía dưới. Tài liệu ôn tập tiếng Anh A2 này, bạn có thể xem miễn phí 03 bài đầu tiên trong chương trình ôn thi tiếng Anh A2 Online

Kỹ năng thi

Thời gian

Số câu hỏi

Mục đích

Dạng câu hỏi

Nghe

Khoảng 25 phút (gồm 5 phút chuyển kết quả sang phiếu trả lời.)

5 phần, 25 câu, bao gồm 15 câu hỏi  trắc nghiệm và 10 câu điền từ vào chỗ trống.

Kiểm tra các kỹ năng Nghe như nghe thông tin chi tiết, nghe hiểu thông tin chính, nghe hiểu giải thích có độ khó bậc 2

Thí sinh nghe thông báo ngắn, các đoạn hội thoại và các bài nói chuyện, sau đó trà lời câu hỏi trắc nghiệm và điền từ vào chỗ trống đã được in sẵn trong đề thi.

Đọc

40 phút, bao gồm cả thời gian chuyển kết quà sang phiếu trả lời

4 phần, 30 câu, bao gồm 15 câu hỏi nhiều lựa chọn, 8 câu ghép ứng với nội dung cùa các thông báo ngắn và 7 câu trả lòi câu hỏi.

Kiểm tra các tiểu kỹ năng Đọc khác nhau, có độ khó bậc 2 đến bậc 3 thấp: đọc hiểu từ vựng; đọc hiểu thông tin chi tiết, đoán từ vựng trong ngữ cảnh, đọc hiểu ý chính, định vị thông tin.

Thí sinh đọc các dạng văn bản về các vấn đề khác nhau vói tổng số từ dao động từ 700-750 từ, độ khó của văn bản tương đương bậc 2 đến bậc 3 mức thấp. Thí sinh lựa chọn câu trả lòi đúng trong số các lựa chọn cho trước hoặc điền thông tin còn thiếu vào phiếu thông tin.

Viết

35 phút

3 bài viết

Kiểm tra các kỹ năng viết câu, mệnh đề đơn giản, viết ghi nhớ, tin nhắn, lời nhắn, bưu thiếp, viết và trả lời thư.

Phần 1: Thí sinh viết 5 câu hoàn chỉnh từ những cụm từ cho sẵn.

Phần 2: Thí sinh viết một tin nhắn hoặc một bản ghi nhớ trong công việc theo những yêu cầu cho sẵn.

Phần 3: Thí sinh viết một bức thư hoặc một bưu thiếp có liên quan đến cuộc sống hàng ngày theo những yêu cầu cho sẵn.

Nói

4 phần

10 phút (bao

gồm 2 phút chuẩn bị)

Kiểm tra các kỹ năng Nói khác nhau: giao tiếp xã hội, duy trì và kết thúc hội thoại, trao đổi thông tin, khởi đầu, nêu ý kiến, giải thích ý kiến, gọi ý và trả lời gơi ý, miêu tả, so sánh

Phần 1: Chào hỏi

Phần 2: Tương tác xã hội

Thí sinh trả lời 3-5 câu hỏi về 2 chủ đề khác nhau. Thí sinh đặt tối đa 2 câu hỏi.

Phần 3: Miêu tả

Thí sinh miêu tả người, đồ vật, hoặc môi trưòng sống, làm việc và học tập cụ thể.

Phần 4: Thảo luận

Thí sinh được cung cấp một ý kiến và một gọi ý liên quan đến ý kiến. Thí sinh trả lời đồng ý hoặc không đồng ý với ý kiến và gơi ý đó.

Định dạng đề thi tiếng Anh trình độ A2 kèm theo quyết định 1481/QĐ-BGDĐT ngày 10/ 05/ 2016.


Trong bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ cập nhật thang điểm đề thi tiếng Anh bậc 2 tương ứng trình độ tiếng Anh A2 và bảng mô tả năng lực tương ứng với điểm thi.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?
Đặt lịch học VSTEP tại Vivian để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc.
Học VSTEP dễ dàng tại Vivian
  • RÚT NGẮN thời gian đạt chứng chỉ VSTEP mục tiêu.
  • Tăng khả năng giao tiếp nhanh chóng
  • Mỗi học viên sẽ được giáo viên cung cấp lộ trình học và theo sát quá trình.
Lịch học với giảng viên

img
Tháng 04/2024
CT.4031Z
Listening,Reading,Writing,Speaking
19h00-21h30
Thứ : 3,5,7
07/03/2024 - 30/03/2024
Tháng 05/2024
B1.4032Z
Listening,Reading,Writing,Speaking
19h00-21h15
Thứ : 3,5,7
09/03/2024 - 27/04/2024
Tháng 05/2024
B2.4033Z
Listening,Reading,Writing,Speaking
19h00-21h15
Thứ : 2,4,6
11/03/2024 - 08/05/2024
Khóa tự học Online
img
TIẾNG ANH VSTEP A2 (BẬC 2)
Khoá học Online Tiếng Anh VSTEP Cơ bản trình độ A2 (Bậc 2)
img
TIẾNG ANH B1,B2,C1 (BẬC 3,4,5)
Khoá học Online Tiếng Anh VSTEP Cơ bản trình độ B1,B2,C1 (Bậc 3,4,5)