Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2019 đến 2030

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định 1659/QĐ-TTg 2019. Đề án này ban hành với mục đích nâng cao khả năng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (không áp dụng với cơ quan thuộc ngành ngoại giao, giáo viên và giảng viên ngoại ngữ).

Mục tiêu về ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2025

+ Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho 50% cán bộ, công chức ở Trung ương (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên dưới 40 tuổi), 25% cán bộ cấp tỉnh, huyện ở địa phương (tập trung vào công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên, dưới 40 tuổi)

+ 60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 (tương đương chứng chỉ tiếng Anh B2 khung châu Âu)

+ 20% cán bộ, công chức xã và 15% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi đạt trình độ Ngoại ngữ bậc 3 (tương đương chứng chỉ tiếng Anh B1 khung châu Âu)

Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2030

+ 60% cán bộ, công chức Trung ương, 35% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện ở địa phương đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 tương đương chứng chỉ tiếng Anh B2 khung châu Âu.

+ 70% viên chức, 60% viên chức đang giữ vị trí lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4

+ 30% cán bộ, công chức xã và 25% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 tương đương chứng chỉ tiếng Anh B1.

Ôn thi chứng chỉ năng lực Ngoại ngữ tiếng Anh

Ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng cần ôn tập với lộ trình học tập tương đối dài, tức là cần nhiều thời gian luyện tập. Vì vậy, hãy dành thời gian luyện tập sớm để có thể đạt mục tiêu đề ra. Tham khảo tài liệu ôn thi chứng chỉ A2, B1, B2 Vstep tiếng Anh trực tuyến hoặc lớp ôn thi chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2.

Tải toàn văn quyết định 1659/QĐ-TTg 2019

Hãy chia sẻ thông tin này để được lưu lại trên hệ thống của bạn. Nó sẽ hiển thị ra khi bạn tìm kiếm
Rate this Content 0 Votes
Posted by nguyen viet anh Monday, November 25, 2019 11:09:00 AM Categories: Văn bản về yêu cầu chứng chỉ A2, B1, B2, C1
Khi bạn có thắc mắc chưa hiểu về bài viết này. Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi