Bài viết arrow-rightYêu cầu về năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2019 đến 2030
Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2019 đến 2030
Khung bậc ngoại ngữ
Tiếng Anh VSTEP

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định 1659/QĐ-TTg 2019. Đề án này ban hành với mục đích nâng cao khả năng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (không áp dụng với cơ quan thuộc ngành ngoại giao, giáo viên và giảng viên ngoại ngữ).

Mục tiêu về ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2025

+ Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho 50% cán bộ, công chức ở Trung ương (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên dưới 40 tuổi), 25% cán bộ cấp tỉnh, huyện ở địa phương (tập trung vào công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên, dưới 40 tuổi)

+ 60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 (tương đương bằng chứng chỉ tiếng Anh B2)

+ 20% cán bộ, công chức xã và 15% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi đạt trình độ Ngoại ngữ bậc 3 (tương đương chứng chỉ tiếng Anh B1)

Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2030

+ 60% cán bộ, công chức Trung ương, 35% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện ở địa phương đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 tương đương chứng chỉ tiếng Anh B2 khung châu Âu.

+ 70% viên chức, 60% viên chức đang giữ vị trí lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4

+ 30% cán bộ, công chức xã và 25% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 tương đương chứng chỉ tiếng Anh B1.

Ôn thi chứng chỉ năng lực Ngoại ngữ tiếng Anh

Ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng cần ôn tập với lộ trình học tập tương đối dài, tức là cần nhiều thời gian luyện tập. Vì vậy, hãy dành thời gian luyện tập sớm để có thể đạt mục tiêu đề ra.

Tài liệu ôn thi tiếng Anh A2 hoặc Tài liệu ôn thi tiếng Anh B1, B2 tại đây,

Tham khảo hoặc lớp ôn thi chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2.

Tải toàn văn quyết định 1659/QĐ-TTg 2019

Bạn muốn học thêm về nội dung này?
Đặt lịch học VSTEP tại Vivian để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc.
Học VSTEP dễ dàng tại Vivian
  • RÚT NGẮN thời gian đạt chứng chỉ VSTEP mục tiêu.
  • Tăng khả năng giao tiếp nhanh chóng
  • Mỗi học viên sẽ được giáo viên cung cấp lộ trình học và theo sát quá trình.
Lịch học với giảng viên

img
Tháng 05/2024
CT.4044Z
Listening,Reading,Writing,Speaking
19h00-21h30
Thứ : 2,4,6
15/04/2024 - 10/05/2024
Tháng 06/2024
B2.4045Z
Listening,Reading,Writing,Speaking
19h00-21h15
Thứ : 3,5,7
16/04/2024 - 18/06/2024
Tháng 06/2024
B2.4046T
Listening,Reading,Writing,Speaking
19h00-21h15
Thứ : 2,4,6
19/04/2024 - 19/06/2024
Khóa tự học Online
img
TIẾNG ANH VSTEP A2 (BẬC 2)
Khoá học Online Tiếng Anh VSTEP Cơ bản trình độ A2 (Bậc 2)
img
TIẾNG ANH B1,B2,C1 (BẬC 3,4,5)
Khoá học Online Tiếng Anh VSTEP Cơ bản trình độ B1,B2,C1 (Bậc 3,4,5)