Thông báo hoãn kỳ thi tiếng Anh A2, B1, B2, C1 Đại học Hà Nội ngày 28/03/2020

Nội dung bài viết

Trường Đại học Hà Nội thông báo tạm hoãn và dựng nhận hồ sơ dự thi chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2, C1 trên máy tính dự kiến tổ chức vào ngày 28/03/2020.

Thí sinh đã nộp hồ sơ cho đợt thi này sẽ được chuyển tiếp sang đợt thi tiếp theo hoặc đến trường để rút hồ sơ.

 Truy cập Lịch thi A2, B1, B2, C1 Vstep để cập nhật lịch thi mới nhất của tất cả các trường được Bộ cấp phép bao gồm cả Đại học Hà Nội.

Bài viết cùng chủ đề

Bài viết tuyển chọn

Danh mục bài viết

Lịch khai giảng lớp luyện thi A2, B1, B2, C1

Lịch khai giảng các lớp sắp tới tại VIVIAN

Chi tiết lịch khai giảng