Lịch Thi VSTEP B1-B2-C1-A2 ở tất cả các trường
được bộ GD&ĐT cấp phép

Hiện tại đang có 9 lịch thi VSTEP trên cả nước

Tháng 12


ngày thi: 18/12/2021
Còn lại 9 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại Học Vinh tháng 12

ngày thi: 18/12/2021

Định dạng bài thi A2, VSTEP(B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 25/12/2021
Còn lại 16 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Văn Lang tháng 12

ngày thi: 25/12/2021

Định dạng bài thi A2, B1, B2, C1 (Vstep)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 21/12/2021
Còn lại 12 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Sư phạm Tp HCM tháng 12

ngày thi: 21/12/2021

Định dạng bài thi A2, VSTEP(B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 17/12/2021
Còn lại 8 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Cần Thơ tháng 12

ngày thi: 17/12/2021

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 11/12/2021
Còn lại 2 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 12

ngày thi: 11/12/2021

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 14/12/2021
Còn lại 5 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Trà Vinh tháng 12

ngày thi: 14/12/2021

Định dạng bài thi A2, B1, B2, C1 (Vstep)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 11/12/2021
Còn lại 2 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Thái Nguyên tháng 12

ngày thi: 11/12/2021

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 18/12/2021
Còn lại 9 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường Đại học Sài Gòn tháng 12

ngày thi: 18/12/2021

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 20/12/2021
Còn lại 11 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Sư Phạm Hà Nội tháng 12

ngày thi: 20/12/2021

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ