Lịch Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh B1, B2, C1, A2 ĐH Cần Thơ 4 tháng cuối năm 2020

Nội dung bài viết

Đại học Cần Thơ đã cập nhật lịch thi Chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1, A2 (dự kiến) cho 4 tháng cuối năm 2020 từ tháng 9 đến tháng 12, cụ thể như sau:

Lịch thi Chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1, A2 Đại học Cần Thơ tháng 9/2020

Ngày thi: Ngày 29,30/09 và 1/10

Thời gian nộp hồ sơ và lệ phí thi: 14/09-18/09/2020

Thời gian công bố kết quả: 14/10/2020

Thời gian cấp Chứng chỉ: 11/11-16/11/2020

Lịch thi Chứng chỉ A2, B1, B2, C1 tiếng Anh Đại học Cần Thơ tháng 10/2020

Ngày thi: Ngày 16, 17, 18/10

Thời gian nộp hồ sơ và lệ phí thi: 05/10-09/10/2020

Thời gian công bố kết quả: 30/10/2020

Thời gian cấp Chứng chỉ: 30/11-04/12/2020

Lịch thi Chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1, A2 Đại học Cần Thơ tháng 11/2020

Ngày thi: Ngày 17, 18, 19/11

Thời gian nộp hồ sơ và lệ phí thi: 02/11-06/11/2020

Thời gian công bố kết quả: 03/12/2020

Thời gian cấp Chứng chỉ: 31/12-04/01/2021

Lịch thi Chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1, A2 Đại học Cần Thơ tháng 12/2020

Ngày thi: Ngày 11, 12, 13/12

Thời gian nộp hồ sơ và lệ phí thi: 30/11-04/12/2020

Thời gian công bố kết quả: 25/12/2020

Thời gian cấp Chứng chỉ: 25/01-29/01/2021

Lưu ý:

Mỗi thí sinh tham dự kì thi Chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1, A2 đại học Cần Thơ sẽ thi cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trên máy tính trong cùng một buổi. Trên đây là lịch dự kiến, lịch thi chính thức sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi khoảng 3 tuần.

ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH A2, B1, B2, C1 ĐẠI HỌC CẦN THƠ, chọn Đại học Cần Thơ và ngày thi mong muốn.

Bài viết cùng chủ đề

Bài viết tuyển chọn

Danh mục bài viết

Lịch khai giảng lớp luyện thi A2, B1, B2, C1

Lịch khai giảng các lớp sắp tới tại VIVIAN

Chi tiết lịch khai giảng