Bài viết arrow-rightĐề thi tiếng anh A2 người lớn của Bộ Giáo Dục
Đề thi tiếng anh A2 người lớn của Bộ Giáo Dục
Khung bậc ngoại ngữ
Tiếng Anh VSTEP

Cấu trúc đề thi tiếng anh A2 người lớn của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 10 tháng 05 năm 2016, để làm cơ sở cho các trường thống nhất việc ôn tập và tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh A2 trên toàn quốc. Trong bài viết này, Vstep.edu.vn cung cấp cho bạn cấu trúc đề thi tiếng Anh A2 người lớn và thang điểm bài thi. Bạn cần lưu ý rằng ngoài bài thi này, còn đề thi tiếng Anh A2 áp dụng đối với trung học cơ sở và đề thi tiếng Anh trình độ A2 khung châu Âu của Cambridge. Để biết thêm thông tin chi tiết về kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh A2, bạn tham khảo thêm bài viết về các loại chứng chỉ tiếng Anh A2.

Cấu trúc đề đề thi tiếng Anh A2

 Cấu trúc đề thi tiếng Anh A2 người lớn

Cấu trúc đề thi tiếng Anh A2 người lớn kỹ năng Viết - Nói

Kỹ năng Nghe trong đề thi chứng chỉ tiếng Anh A2

Phần 1, 2: Nghe thông báo, hướng dẫn, hội thoại ngắn

2. What time does the train go?

A. 6:15

B. 6:50

C. 6:10

Phần 3: Nghe điền từ vào chỗ trống

PHONE MESSAGE

To:                           Martin

From:                      11 ………………………......

Party at:                   12 ………………………......

Time:                       13………………………….

Please bring:            14………………………….

Her phone number:  15………………………......

Phần 4: Nghe hiểu trắc nghiệm ABC

16. Where is the new shop?

A. near the college

B. outside the town centre

C. opposite the newsagent’s

Phần 5: Nghe một bài độc thoại điền từ vào chỗ trống

Đề thi tiếng Anh A2 kỹ năng Đọc

Phần 1: Đọc điền từ vào chỗ trống

The Atacama Desert in Chile is (1) .................... as the driest place on Earth. It is (2) ....................1,000 kilometres in length, lying between the Pacific Ocean and the Andes mountains. Under a centimeter of rain falls annually, and the centre is so dry (3)....................scientists have never recorded (4) ....................rain there.

1         A. learnt                  B. known                 C. called

2         A. almost                 B. most                    C. many

Phần 2: Đọc nối biển báo

VD:

Biển báo

Standing or climbing on the

zoo walls is dangerous

Nối với ý câu giải nghĩa: It is not safe to do these things.

Phần 3: Đọc điền từ vào biểu mẫu

Lin’s notes

Cinema this weekend

Cinema: (17)

Film:  (18)

Phần 4: Đọc hiểu trắc nghiệm

Today there are policemen everywhere, but in 1700 London had no policemen at all. A few old men used to protect the city streets at night and they were not paid very much.

About 300 years ago, London was starting to get bigger. The city was very dirty and many people were poor. There were so many thieves who stole money in the streets that people stayed in their homes as much as possible.

………….

24. In 1700, the men who protected the streets were paid

A a lot.

B a little.

C nothing.

Đề thi tiếng Anh A2 Kỹ năng Viết

Phần 1: Hoàn thành câu

Viết 5 câu hoàn chỉnh dựa vào các từ gợi ý cho sẵn.

2. grandparents/ give/ my father/ first boat/ but/ he/ not/ have/ it now.

Phần 2: Viết tin nhắn/ bản ghi nhớ

You want to invite Maria, an English-speaking student who is staying with you, to go out tonight with you and your friends.

Write a note to leave for Maria

• inviting her to go out with you all tonight

• saying where you plan to spend the evening

• suggesting what time she should be ready.

Write about 35 words on your answer sheet.

Phần 3: Viết email/ postcard (bưu thiếp)

You have invited your English friend Jo to stay with you next month, but you now need to delay this visit.

Write a card to send to Jo. In your card, you should

• apologise to Jo

• explain why the visit has to be delayed

• suggest when it would be convenient for Jo to come.

Write about 45 words on your answer sheet.

Kỹ năng Nói trong đề thi tiếng Anh A2

Phần 1: Chào hỏi

What’s your (full) name?

How are you today?

Phần 2: Tương tác xã hội

Trả lời các câu hỏi quen thuộc về 14 chủ đề nói tiếng Anh A2-B1-B2-C1

How many people are there in your family?

What do you often do in your free time

Phần 3: Miêu tả

Miêu tả người, đồ vật, nơi chốn

Ví dụ:

Describe a person you like best

Phần 4: Thảo luận

Thảo luận và nêu quan điểm đồng ý hay phản đối nhận định đã cho

VD: Teaching is a boring job.

Do you agree or disagree?

Cách tính điểm thi đối với đề thi tiếng Anh A2

Đề thi tiếng anh trình độ A2 đánh giá 4 kĩ năng Nghe, Đọc, Viết, Nói với điểm thành phần quy ra 25 điểm/ kỹ năng. Tổng điểm của 4 kỹ năng (100 điểm) quy đổi ra thang điểm 10, làm tròn đến 0,5. Đề thi A2 tiếng Anh chỉ tính điểm Đạt và không Đạt. Đạt và được cấp chứng chỉ tiếng Anh A2 nếu được 6,5 điểm trở lên. 

Tham khảo tài liệu ôn thi tiếng Anh A2 trong link đi kèm. 

Để tăng khả năng thi đạt chứng chỉ tiếng Anh A2, tham khảolớp ôn thi chứng chỉ tiếng Anh A2 tại Hà Nội

Bạn muốn học thêm về nội dung này?
Đặt lịch học VSTEP tại Vivian để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc.
Học VSTEP dễ dàng tại Vivian
  • RÚT NGẮN thời gian đạt chứng chỉ VSTEP mục tiêu.
  • Tăng khả năng giao tiếp nhanh chóng
  • Mỗi học viên sẽ được giáo viên cung cấp lộ trình học và theo sát quá trình.
Lịch học với giảng viên

img
Tháng 04/2024
CT.4031Z
Listening,Reading,Writing,Speaking
19h00-21h30
Thứ : 3,5,7
07/03/2024 - 30/03/2024
Tháng 05/2024
B1.4032Z
Listening,Reading,Writing,Speaking
19h00-21h15
Thứ : 3,5,7
09/03/2024 - 27/04/2024
Tháng 05/2024
B2.4033Z
Listening,Reading,Writing,Speaking
19h00-21h15
Thứ : 2,4,6
11/03/2024 - 08/05/2024
Khóa tự học Online
img
TIẾNG ANH VSTEP A2 (BẬC 2)
Khoá học Online Tiếng Anh VSTEP Cơ bản trình độ A2 (Bậc 2)
img
TIẾNG ANH B1,B2,C1 (BẬC 3,4,5)
Khoá học Online Tiếng Anh VSTEP Cơ bản trình độ B1,B2,C1 (Bậc 3,4,5)