Đại học Ngoại Ngữ ĐHQGHN thông báo lịch thi B1, B2, C1, A2 Vstep tháng 05 năm 2020

Nội dung bài viết

1. Thí sinh đã nộp hồ sơ thi Vstep B1, B2, C1, A2 đợt tháng 03 chuyển sang ngày 09/05 và 16/05 năm 2020

- Đối tượng sinh viên và học viên SĐH trong Đại học Quốc gia Hà Nội đã nộp hồ sơ dự thi kỳ thi ĐGNLNN ngày thi 21/03/2020 sẽ thi vào ngày thi 09/05/2020;

- Đối tượng thí sinh TỰ DO đã nộp hồ sơ dự thi chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2, C1 kỳ thi ngày 14/03/2020 (điều chỉnh là 28/03/2020) sẽ thi vào ngày 16/05/2020.

2. Thí sinh đăng ký thi B1, B2, C1, A2 Vstep mới thi ngày 23/05 và 30/05/2020

- Đối tượng sinh viên và học viên SĐH trong Đại học Quốc gia Hà Nội đăng kí nộp hồ sơ dự thi A2, B1, B2, C1 ngày thi 23/05/2020 từ ngày 29/04/2020 đến ngày 07/05/2020;

- Đối tượng thí sinh TỰ DO đăng kí nộp hồ sơ dự thi kỳ thi ĐGNLNN kỳ thi ngày 30/05/2020 từ ngày 29/04/2020 đến ngày 07/05/2020.

3. Thông tin kỳ thi và tài liệu ôn thi B1, B2, C1, A2 Vstep Đại học Ngoại ngữ ĐHQGHN

Đăng ký thông tin kỳ thi tại Lịch thi Vstep Đại học Ngoại Ngữ  hoặc chat để lại thông tin ở góc phải màn hình để được tư vấn.


Tài liệu ôn thi A2, B1, B2, C1 Vstep, tham khảo trong link kèm theo.

Bài viết cùng chủ đề

Bài viết tuyển chọn

Danh mục bài viết

Lịch khai giảng lớp luyện thi A2, B1, B2, C1

Lịch khai giảng các lớp sắp tới tại VIVIAN

Chi tiết lịch khai giảng