CÁC TỪ NỐI HỮU ÍCH TRONG BÀI THI VSTEP WRITING VÀ VSTEP SPEAKING (Phần 1)

Nội dung bài viết
Kiểm tra trình độ A2, B1, B2 miễn phí

Quà tặng trị giá 280K khi hoàn thành bài kiểm tra 15 phút

Sẽ thế nào nếu bài viết, bài nói của bạn không có sự xuất hiện của các từ nối? Bài thi sẽ không có sự liên kết logic, chặt chẽ, mạch lạc, làm cho người đọc khó theo dõi những gì bạn định trình bày. Bài viết dưới đây xin giới thiệu với bạn những từ nối hữu ích trong bài thi Vstep Writing và Vstep Speaking. Đây cũng là các từ nối hữu ích dành cho các bạn muốn lấy bằng B2 tiếng Anh, bằng C1 tiếng Anh. Bài viết đưa ra những từ nối từ được sử dụng trong 3 trường hợp sau: Certainty (Chắc chắn), Condition (Điều kiện), Summary (Tổng kết lại)

1. Certainty (Chắc chắn)

- Obviously
I was very disappointed, obviously because my expectations were too high.
- Certainly
I will certainly let her know your opinion.
- Plainly
You are plainly wrong
- Of course, undoubtedly
She is undoubtedly very beautiful

2. Condition (Điều kiện)

- If, unless
I won’t be able to participate, unless we schedule the meeting in the morning.
- Whether
Whether you like it or not, this is the truth.
- Provided that
I can guarantee a good result, provided that you study.
- So that
I can send you the documents so that you would have proof.
- Depending on
We can have a picnic this weekend, depending on the weather.

3. Summary (Tổng kết lại)

- In conclusion, in summary, lastly, finally, to sum up
To sum up, I strongly support the efforts of our society to help the environment.
- To conclude, to recapitulate, in short

Các bạn hãy lưu lại các cấu trúc câu này, chắc chắn chúng sẽ giúp bạn thi đạt bằng tiếng Anh B2 trong thời gian tới.
(Tiếp tục các bài viết tiếp theo về chủ đề từ nối để bổ sung thêm vốn từ cho mình các bạn nhé)

Bài viết cùng chủ đề

Bài viết tuyển chọn

Download Cẩm Nang Luyện thi VSTEP

  • Giúp bạn tự ôn luyện
  • Phương pháp, mẹo làm bài
  • Đề thi hoàn chỉnh + đáp án

Danh mục bài viết

Lịch khai giảng lớp luyện thi A2, B1, B2, C1

Lịch khai giảng các lớp sắp tới tại VIVIAN

Chi tiết lịch khai giảng

Download Lộ Trình Luyện Thi VSTEP

  • Giúp bạn ôn tập đúng trong tâm
  • Học hàng ngày một cách dễ dàng
  • Có thể tăng tốc học mà không mệt

Bộ sách luyện thi chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2, C1

-->