Bài viết arrow-rightCÁC TỪ NỐI HỮU ÍCH TRONG BÀI THI VSTEP WRITING VÀ VSTEP SPEAKING (Phần 1)
CÁC TỪ NỐI HỮU ÍCH TRONG BÀI THI VSTEP WRITING VÀ VSTEP SPEAKING (Phần 1)

Sẽ thế nào thiếu bài viết, bài nói của bạn không có sự xuất hiện của các từ nối? Bài thi sẽ không có sự liện kết logic, chặt chẽ, mạch lạc, làm cho người đọc khó theo dõi những gì bạn định trình bày. Bài viết dưới đây xin giới thiệu với bạn những từ nối hữu ích trong bài thi Vstep Writing và Vstep Speaking. Bài viết đưa ra những từ nối từ được sử dụng trong 3 trường hợp sau: Certainty (Chắc chắn), Condition (Điều kiện), Summary (Tổng kết lại)

Khung bậc ngoại ngữ
Tiếng Anh VSTEP

Sẽ thế nào nếu bài viết, bài nói của bạn không có sự xuất hiện của các từ nối? Bài thi sẽ không có sự liên kết logic, chặt chẽ, mạch lạc, làm cho người đọc khó theo dõi những gì bạn định trình bày. Bài viết dưới đây xin giới thiệu với bạn những từ nối hữu ích trong bài thi Vstep Writing và Vstep Speaking. Đây cũng là các từ nối hữu ích dành cho các bạn muốn lấy bằng B2 tiếng Anh, bằng C1 tiếng Anh. Bài viết đưa ra những từ nối từ được sử dụng trong 3 trường hợp sau: Certainty (Chắc chắn), Condition (Điều kiện), Summary (Tổng kết lại)

1. Certainty (Chắc chắn)

- Obviously
I was very disappointed, obviously because my expectations were too high.
- Certainly
I will certainly let her know your opinion.
- Plainly
You are plainly wrong
- Of course, undoubtedly
She is undoubtedly very beautiful

2. Condition (Điều kiện)

- If, unless
I won’t be able to participate, unless we schedule the meeting in the morning.
- Whether
Whether you like it or not, this is the truth.
- Provided that
I can guarantee a good result, provided that you study.
- So that
I can send you the documents so that you would have proof.
- Depending on
We can have a picnic this weekend, depending on the weather.

3. Summary (Tổng kết lại)

- In conclusion, in summary, lastly, finally, to sum up
To sum up, I strongly support the efforts of our society to help the environment.
- To conclude, to recapitulate, in short

Các bạn hãy lưu lại các cấu trúc câu này, chắc chắn chúng sẽ giúp bạn thi đạt bằng tiếng Anh B2 trong thời gian tới.
(Tiếp tục các bài viết tiếp theo về chủ đề từ nối để bổ sung thêm vốn từ cho mình các bạn nhé)

Bạn muốn học thêm về nội dung này?
Đặt lịch học VSTEP tại Vivian để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc.
Học VSTEP dễ dàng tại Vivian
  • RÚT NGẮN thời gian đạt chứng chỉ VSTEP mục tiêu.
  • Tăng khả năng giao tiếp nhanh chóng
  • Mỗi học viên sẽ được giáo viên cung cấp lộ trình học và theo sát quá trình.
Lịch học với giảng viên

img
Tháng 04/2024
CT.4031Z
Listening,Reading,Writing,Speaking
19h00-21h30
Thứ : 3,5,7
07/03/2024 - 30/03/2024
Tháng 05/2024
B1.4032Z
Listening,Reading,Writing,Speaking
19h00-21h15
Thứ : 3,5,7
09/03/2024 - 27/04/2024
Tháng 05/2024
B2.4033Z
Listening,Reading,Writing,Speaking
19h00-21h15
Thứ : 2,4,6
11/03/2024 - 08/05/2024
Khóa tự học Online
img
TIẾNG ANH VSTEP A2 (BẬC 2)
Khoá học Online Tiếng Anh VSTEP Cơ bản trình độ A2 (Bậc 2)
img
TIẾNG ANH B1,B2,C1 (BẬC 3,4,5)
Khoá học Online Tiếng Anh VSTEP Cơ bản trình độ B1,B2,C1 (Bậc 3,4,5)