Liên hệ thi B1

TRUNG TÂM LUYỆN THI CHỨNG CHỈ VSTEP A2, B1, B2, C1

Điện thoại: 024 710 69 688

Học trực tiếp tại Hà Nội: 096 466 2347 hoặc 097 44 98 347

Học trực tuyến: 098 2320 842 hoặc 097 484 2326

Email: tienganhb1.com@gmail.com

Đăng ký luyện thi

Xem bản đồ đường đi