Liên hệ thi B1

TRUNG TÂM LUYỆN THI CHỨNG CHỈ VSTEP A2, B1, B2, C1

Điện thoại: 024 710 69 688

Học trực tiếp tại Hà Nội: 096 466 2347 hoặc 097 44 98 347

Học trực tuyến: 098 2320 842 hoặc 097 484 2326

Email: tienganhb1.com@gmail.com

Đăng ký luyện thi

Xem bản đồ đường đi

Đăng ký luyện thi

Dự kiến thời gian thi lấy chứng chỉ Tiếng Anh B1...
Mong muốn được củng cố thêm kiếm thức các phần...