Lịch thi của trường Đại học Sư phạm Tp HCM

Hiện tại đang có 1 lịch thi

Tháng 12


ngày thi: 21/12/2021
Còn lại 12 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Sư phạm Tp HCM tháng 12

ngày thi: 21/12/2021

Định dạng bài thi A2, VSTEP(B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ