Lịch thi của trường Đại học Trà Vinh

Hiện tại đang có 1 lịch thi

Tháng 02


ngày thi: 19/02/2022
Còn lại 28 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Trà Vinh tháng 02

ngày thi: 19/02/2022

Định dạng bài thi A2, B1, B2, C1 (Vstep)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ