Kiểm tra trình độ A2, B1, B2 miễn phí

Quà tặng trị giá 280K khi hoàn thành bài kiểm tra 15 phút

Các bài viết về luyện thi chứng chỉ tiếng Anh A2, B1 cho chủ đề Chứng chỉ B1 Vstep

Các bài viết được đội ngũ nhân viên, giảng viên tại VIVIAN cung cấp cho bạn. Bằng tình yêu, nỗ lực và trách nhiệm chúng tôi hy vọng các bài viết này sẽ mang tới cho bạn những kiến thức bổ ích

Trung Tâm Anh Ngữ VIVIAN

Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ thạc sỹ của Bộ Giáo dục là gì?

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ thạc sỹ của Bộ năm 2021 yêu cầu phải có trình độ tiếng Anh B2 thay vì chứng chỉ tiếng Anh B1. Xem thêm chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3, 4 dành cho đầu ra ngoại ngữ của thạc sỹ.