LỊCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH B1, B2, C1, A2 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI THÁNG 8/2020 

Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức thi và cấp Chứng chỉ A2, B1, B2, C1 tiếng Anh theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam tương đương các cấp độ A2, B1, B2, C1 theo khung tham chiếu châu Âu vào tháng 8/2020, nội dung cụ thể như sau: Đối tượng: Tất... Chi tiết
 
Wednesday, July 15, 2020 10:36:00 AM Categories: Thi chứng chỉ A2, B1, B2, C1 ĐH Sư phạm Hà Nội