LỊCH THI A2, B1, B2, C1 ĐẠI HỌC VĂN LANG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

Ngày 20-21/05/2020, Đại học Văn Lang chính thức Tổ chức kì thi đánh giá Năng lực ngoại ngữ 6 bậc sau khi được cấp phép. Lịch thi B1, B2, C2, A2 tiếng Anh đại học Văn Lang 6 tháng cuối năm 2020 cụ thể như sau: Lịch thi (Lịch thi có thể thay đổi và ... Chi tiết
 
Wednesday, May 13, 2020 5:09:00 PM Categories: Thi chứng chỉ A2, B1, B2, C1 ĐH Văn Lang

LỊCH THI A2, B1, B2, C1 ĐẠI HỌC HÀ NỘI NGÀY 24/05/2020 

Ngày 24/05/2020, Đại học Hà Nội tổ chức thi Chứng chỉ NLNN tiếng Anh Thi A2, B1, B2, C1. Lịch thi B1 Đại học Hà Nội cụ thể như sau: Thi B1 Đại học Hà Nội giành cho các đối tượng là học viên cao học, nghiên cứu sinh và thí sinh tự do (tất cả mọi... Chi tiết
 
Monday, May 11, 2020 2:51:00 PM Categories: Thi chứng chỉ A2, B1, B2, C1 ĐH Hà Nội