Lịch Thi Tiếng Anh B1, B2, C1/ Tiếng Anh A2 Đại Học Sư Phạm Hà Nội tháng 10/2020

Lịch Thi Tiếng Anh B1, B2, C1/ Tiếng Anh A2 Đại Học Sư Phạm Hà Nội tháng 10/2020
Trường đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1/ Tiếng Anh A2 theo Khung NLNN 6 bậc dành cho Việt Nam tháng 10/2020, cụ thể như sau: Thông tin chung về kỳ thi tiếng Anh B1, B2, C1/ Tiếng Anh A2 đại học Sư ... Chi tiết
 

Lịch Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh A2, B1, B2, C1 Đại Học Huế Tháng 10/2020

Lịch Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh A2, B1, B2, C1 Đại Học Huế Tháng 10/2020
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo tổ chức thi đánh giá NLNN theo Khung Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam tháng 10/2020, nội dung cụ thể như sau: Thông tin chung về kỳ thi chứng chỉ A2, B1, B2, C1 đại học Huế Định dạng đề: Tiếng Anh Bậc ... Chi tiết
 

Lịch Thi Chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1, A2 Đại Học Cần Thơ Tháng 9/2020

Lịch Thi Chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1, A2 Đại Học Cần Thơ Tháng 9/2020
Đại học Cần Thơ thông báo tổ chức kỳ thi Chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1 và chứng chỉ tiếng Anh A2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam ngày 22-23/09/2020, cụ thể như sau: Thông tin chung về kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1/... Chi tiết
 

(Thi máy) Lịch Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh B1, B2, C1, A2 Đại Học Hà Nội Tháng 10/2020

(Thi máy) Lịch Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh B1, B2, C1, A2 Đại Học Hà Nội Tháng 10/2020
Đại học Hà Nội thông báo tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1, tiếng Anh A2 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 Bậc dành cho Việt Nam vào tháng 10.2020, cụ thể như sau: Thông tin chung về kỳ thi Chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1/ Tiếng Anh... Chi tiết
 

(Thi giấy) Lịch Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh B1, B2, C1, A2 Đại Học Hà Nội ngày 27/09/2020

(Thi giấy) Lịch Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh B1, B2, C1, A2 Đại Học Hà Nội ngày 27/09/2020
Đại học Hà Nội thông báo tổ chức Thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1, A2 ngày 27/09/2020, nội dung cụ thể như sau: Thông tin chung về kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1, A2 đại học Hà Nội Ngày thi: Chủ Nhật, ngày 27/09/2020 Hình... Chi tiết
 

Lịch Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh B1, B2, C1 Và A2 Đại Học Trà Vinh Tháng 10/2020

Lịch Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh B1, B2, C1 Và A2 Đại Học Trà Vinh Tháng 10/2020
Đại học Trà Vinh thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1 và A2 theo Khung NLNN 6 bậc dành cho Việt Nam đợt thi tháng 10/2020, nội dung cụ thể như sau: Đối tượng dự thi Tiếng Anh B1, B2, C1 Và A2 đại học Trà Vinh Đại học Trà ... Chi tiết
 

Lịch Thi Tiếng Anh B1, Tiếng Anh B1, B2, C1 Đại Học Sài Gòn tháng 9/2020

Đại học Sài Gòn thông báo tổ chứ thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tháng 09/2020, cụ thể như sau: Đối tượng dự thi: Tất cả cá nhân có nhu cầu cấp Chứng chỉ tiếng Anh A2, tiếng Anh B1, B2, C1 theo ... Chi tiết
 

Lịch thi tiếng Anh B1, B2, C1 tiếng Anh A2 Đại học Sư phạm Hà Nội tháng 9/2020

Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tổ chức kỳ thi Chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1 (tiếng Anh bậc 3, 4, 5), tiếng Anh A1 (bậc 2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam tương đương B1, B2, C1, A2 khung CERF vào tháng 9/2020. Thông tin... Chi tiết