Lịch Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh A2, Tiếng Anh B1, B2 Đại Học Sài Gòn Tháng 11/2020

Trường Đại học Sài Gòn thông báo tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung NLNN 6 bậc dành cho Việt Nam – Thi tiếng Anh A2, Tiếng Anh B1, B2, C1 vào tháng 11/ 2020, cụ thể như sau: Thông tin chung về kỳ thi tiếng Anh A2, Tiếng Anh B1, ... Chi tiết
 

Lịch Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh A2, Tiếng Anh B1, B2, C1 Đại Học Sư Phạm Hồ Chí Minh Tháng 12/2020

Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh thông báo tổ chức kỳ thi Đánh giá Năng lực Ngoại ngữ Tiếng Anh A2, Tiếng Anh B1, B2, C1 theo Khung NLNN 6 bậc dành cho Việt Nam vào tháng 12/2020, cụ thể như sau: Thông tin chung về kỳ thi tiếng Anh A2, tiếng Anh B1,... Chi tiết
 

(Thi Giấy) Lịch Thi Tiếng Anh A2, Tiếng Anh B1, B2, C1 Đại Học Hà Nội Ngày 31/10/2020

Đại học Hà Nội thông báo tổ chức kì thi tiếng Anh A2, tiếng Anh B1, B2, C1 – đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung NLNN 6 bậc dành cho Việt Nam vào tháng 10/2020, nội dung cụ thể như sau: Thông tin chung về kỳ thi tiếng Anh A2, tiếng Anh B1, B2, ... Chi tiết
 

Lịch Thi Tiếng Anh B1, B2, C1, Tiếng Anh A2 Đại Học Thái Nguyên Tháng 11/2020

Đại học Thái Nguyên thông báo tổ chức kỳ thi đánh giá Năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam – thi tiếng Anh B1, B2, C1, tiếng Anh A2 vào tháng 11/2020, cụ thể như sau: Thông tin chung về kỳ thi tiếng Anh B1, B2, ... Chi tiết
 

Lịch Thi Tiếng Anh B1, B2, C1, Tiếng Anh A2 Đại học Vinh Tháng 11/2020

Đại học Vinh thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Anh B1, B2, C1, tiếng Anh A2 theo khung NLNN 6 bậc dành cho Việt Nam vào tháng 11/2020, cụ thể như sau: Thông tin chung về kỳ thi tiếng Anh B1, B2, C1, tiếng Anh A2 đại học Vinh Đối tượng:... Chi tiết
 

Lịch Thi Tiếng Anh A2, Tiếng Anh B1, B2, C1 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Tháng 11/2020

Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh A2, Tiếng Anh B1, B2, C1 ( Tiếng Anh Bậc 2, 3, 4, 5) theo khung NLNN 6 bậc dành cho Việt Nam tháng 11/2020, cụ thể như sau: Thông tin chung về kỳ thi Tiếng Anh A2, Tiếng Anh... Chi tiết
 

(Thi Máy) Lịch Thi Tiếng Anh B1, B2, C1, Tiếng Anh A2 Đại Học Hà Nội Tháng 11/2020

Trường Đại học Hà Nội thông báo tổ chức kì thi đánh giá Năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh B1, B2, C1, Tiếng Anh A2 theo khung NLNN 6 bậc dành cho Việt Nam vào tháng 11/2020. Cụ thể như sau: Thông tin chung về Kỳ thi Tiếng Anh B1, B2, C1, Tiếng Anh A2... Chi tiết
 

Lịch Thi Tiếng Anh B1, B2, C1; Tiếng Anh A2 Đại Học Ngân Hàng TP HCM 6 Tháng Cuối Năm 2020

Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh công bố lịch thi dự kiến kỳ thi Đánh giá NLNN theo khung NLNN 6 bậc dành cho Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2020, cụ thể như sau: Thông tin chung về kỳ thi Tiếng Anh B1, B2, C1; Tiếng Anh A2 đại học Ngân... Chi tiết
 

(Thi Giấy) Lịch Thi Tiếng Anh A2, Tiếng Anh B1, B2, C1 Đại Học Hà Nội Tháng 10/2020

Đại học Hà Nội thông báo tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hay kỳ thi Tiếng Anh A2, Tiếng Anh B1, B2, C1 vào tháng 10/2020. Cụ thể như sau: Thông tin chung về kỳ thi Tiếng Anh A2,... Chi tiết