Posts in Category: Vstep (B1, B2, C1)

Định dạng đề thi VSTEP.3 (đề thi tiếng Anh B1 năm 2017)

Đề thi Vstep đánh giá năng lực tiếng Anh cho người lớn ngoài đề thi Vstep 3.5 (đánh giá trình độ tiếng Anh B1, B2, C1), đề thi Vstep.2 (tiếng Anh A2), sắp sửa có thêm đề thi Vstep.3 đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ B1. Như vậy, đối với những bạn ... Chi tiết
 

Sắp có định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3 dành cho người lớn Vstep.3

Hiện tại có những định dạng đề thi Vstep đánh giá năng lực tiếng Anh nào? Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 đã ban hành một số định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Trong đó, Đề thi ... Chi tiết
 

[VSTEP WRITING] Cách viết luận dạng Positive or Negative development/ trend

Kỳ thi gần đây nhất trường ĐHNN – ĐHQGHN có ra định dạng bài thi về positive or negative development. Đây là đề thi cấp chứng chỉ B1, chứng chỉ tiếng Anh B2 và bằng C1 tiếng Anh (do thi chung một đề thi). Nhiều học viên gặp khó khăn với dạng viết... Chi tiết
 

Các chủ đề thi Nói Vstep speaking

Định dạng bài thi Vstep speaking khác nhiều so với các bài thi Nói chứng chỉ tiếng Anh khác. Cụ thể trong bài thi Vstep speaking có 03 phần thi: giao tiếp xã hội, thảo luận giải pháp và phát triển chủ đề. Trong bài viết này, chúng ta cùng xem các ... Chi tiết
 

ĐỀ THI MẪU CHỨNG CHỈ B1, B2, C1 TIẾNG ANH THEO ĐỊNH DẠNG VSTEP

Đề thi tiếng Anh B2, B1, C1 Vstep mẫu có đáp án

Đề thi chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1 theo định dạng Vstep có file nghe và đáp án do trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc Gia Hà Nội cung cấp.

... Chi tiết
 

Đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực Ngoại Ngữ 6 bậc

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Vstep

Theo thông tư số 01/2014/TT – BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (gọi tắt là Vstep). Vstep được áp dụng đối với cơ sở đào tạo ngoại ngữ, chương trình đào tạo ngoại ngữ, và người học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

... Chi tiết