Posts in Category: Lịch thi Vstep miền Trung

Lịch Thi Tiếng Anh B1, B2, C1, Tiếng Anh A2 Đại học Vinh Tháng 11/2020

Đại học Vinh thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Anh B1, B2, C1, tiếng Anh A2 theo khung NLNN 6 bậc dành cho Việt Nam vào tháng 11/2020, cụ thể như sau: Thông tin chung về kỳ thi tiếng Anh B1, B2, C1, tiếng Anh A2 đại học Vinh Đối tượng:... Chi tiết
 

Lịch Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh A2, B1, B2, C1 Đại Học Huế Tháng 10/2020

Lịch Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh A2, B1, B2, C1 Đại Học Huế Tháng 10/2020
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo tổ chức thi đánh giá NLNN theo Khung Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam tháng 10/2020, nội dung cụ thể như sau: Thông tin chung về kỳ thi chứng chỉ A2, B1, B2, C1 đại học Huế Định dạng đề: Tiếng Anh Bậc ... Chi tiết
 

15 trường được cấp chứng chỉ A2-B1-B2-C1 tiếng Anh năm 2021

15 trường được cấp chứng chỉ A2-B1-B2-C1 tiếng Anh năm 2021 kèm mẫu chứng chỉ

Danh sách 15 trường cấp chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2, C1 theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc của Bộ GD&ĐT và mẫu bằng hay chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1, A2 thực tế của các trường

... Chi tiết
 

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2, C1 trường Đại học Ngoại Ngữ Huế năm 2020

Trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Huế thông báo lịch thi cấp bằng tiếng Anh A2, B1, B2, C1 năm 2020 cho thí sinh tự do. Lịch thi cấp chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2, C1 Đại học Huế năm 2020 Lịch thi tháng 01: 03-05 Lịch thi tháng 02: 14-16 và... Chi tiết