Posts in Category: Thi chứng chỉ A2, B1, B2, C1 ĐH Huế

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2, C1 trường Đại học Ngoại Ngữ Huế năm 2020 

Trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Huế thông báo lịch thi cấp bằng tiếng Anh A2, B1, B2, C1 năm 2020 cho thí sinh tự do. Lịch thi cấp chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2, C1 Đại học Huế năm 2020 Lịch thi tháng 01: 03-05 Lịch thi tháng 02: 14-16 và 21-23 Lịch... Chi tiết
 
Posted by nguyen viet anh Monday, December 2, 2019 2:26:00 PM Categories: Thi chứng chỉ A2, B1, B2, C1 ĐH Huế