Posts in Category: Thi chứng chỉ A2, B1, B2, C1 Vstep ĐH Sư phạm HCM

Thông báo thay đổi hình thức thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3 đến 5 (Vstep) ĐH Sư phạm TpHCM 

 Đại học Sư phạm TpHCM xin thông báo thay đổi hình thức thi trên giấy sang thi trên máy tính vào đợt thi tháng 12 năm 2018. Trường ĐH Sư phạm TpHCM đã được cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam theo Công văn... Chi tiết
 
Posted by nguyen viet anh Thursday, December 13, 2018 3:32:00 PM Categories: Thi chứng chỉ A2, B1, B2, C1 Vstep ĐH Sư phạm HCM