15 trường được cấp chứng chỉ A2-B1-B2-C1 tiếng Anh năm 2021

Nội dung bài viết
Kiểm tra trình độ A2, B1, B2 miễn phí

Quà tặng trị giá 280K khi hoàn thành bài kiểm tra 15 phút

Chứng chỉ tiếng Anh A2-B1-B2-C1 là trình độ tiếng Anh bậc 2-3-4-5 theo khung năng lực Ngoại ngữ  6 bậc dành cho Việt Nam. Vui lòng xem thêm thông tin cập nhật nhất về kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh B1 trong link đi kèm.

Trước năm 2017, Bộ Giáo dục cho phép 10 trường được cấp chứng chỉ A2, B1, B2, C1 tiếng Anh.

Danh sách các trường được phép cấp chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2, C1 theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam năm 2021.

Theo thông báo số 691/TB-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 08 tháng 05 năm 2020, có 14 trường được cấp chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2, C1 theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Trong đó, có 5 trường tại miền Bắc, 3 trường tại miền Trung, 6 trường tại miền Nam.

1. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

3. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

4. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

5. Đại học Thái Nguyên

6. Trường Đại học cần Thơ

7. Trường Đại học Hà Nội

8. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

9. Trường Đại học Vinh

10. Học viện An ninh nhân dân

11. Trường Đại học Sài Gòn

12. Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

13. Trường Đại học Trà Vinh

14. Trường Đại học Văn Lang

15. Trường Đại học Quy Nhơn (cấp phép ngày 08/09/2020)

Mẫu chứng chỉ tiếng Anh B1 Đại học Ngoại ngữ Ulis

Mẫu chứng chỉ tiếng Anh B1 Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Mẫu chứng chỉ tiếng Anh B1 Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh

Mẫu bằng B1 tiếng Anh Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Mẫu chứng chỉ tiếng Anh B1 Đại học Huế

 

Mẫu chứng chỉ tiếng Anh B1 Đại học Ngoại ngữ Huế

Mẫu chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2, C1 Đại học Thái Nguyên

Mẫu bằng A2, B1, B2, C1 tiếng Anh Đại học Thái Nguyên

Mẫu chứng chỉ tiếng Anh B1 Đại học Hà Nội

Mẫu chứng chỉ tiếng Anh A2 Đại học Hà Nội

Mẫu chứng chỉ A2 tiếng Anh Đại học Sư phạm Hà Nội

Mẫu chứng chỉ tiếng Anh A2 Đại học Sư phạm Hà Nội

Các trường tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh A2-B1-B2-C1 trên máy tính

13/15 trường thường xuyên tổ chức các kỳ thi chứng chỉ A2-B1-B2-C1 trên máy tính, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức thi trên giấy. Tất cả các trường này đều cấp mẫu chứng chỉ tiếng Anh A2,B1,B2,C1 theo mẫu chứng chỉ chung của Bộ Giáo dục và Đạo tạo. Bên cạnh đó, Đại học Hà Nội có tổ chức kỳ thi trên giấy là kỳ thi nội bộ cấp giấy chứng nhận tiếng Anh. 

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2, C1 của các trường được Bộ cấp phép.

Để xem thông tin về lịch thi mới nhất, hồ sơ đăng ký thi, lệ phí thi của các trường tổ chức thi chứng chỉ, xem lịch thi cấp bằng A2-B1-B2-C1 tiếng Anh tại link. 

Bài viết cùng chủ đề

Bài viết tuyển chọn

Download Cẩm Nang Luyện thi VSTEP

  • Giúp bạn tự ôn luyện
  • Phương pháp, mẹo làm bài
  • Đề thi hoàn chỉnh + đáp án

Danh mục bài viết

Lịch khai giảng lớp luyện thi A2, B1, B2, C1

Lịch khai giảng các lớp sắp tới tại VIVIAN

Chi tiết lịch khai giảng

Download Lộ Trình Luyện Thi VSTEP

  • Giúp bạn ôn tập đúng trong tâm
  • Học hàng ngày một cách dễ dàng
  • Có thể tăng tốc học mà không mệt

Bộ sách luyện thi chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2, C1

-->