Sắp có định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3 dành cho người lớn Vstep.3

Định dạng đề thi Vstep.3

Hiện tại có những định dạng đề thi Vstep đánh giá năng lực tiếng Anh nào?

Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 đã ban hành một số định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Trong đó,

Đề thi Vstep.3-5 ban hành ngày 11/03/2015 đánh giá 03 trình độ tiếng Anh B1, B2, C1

Đề thi Vstep.2 ban hành ngày 10/05/2016 đánh giá trình độ tiếng Anh A2

Đề thi tiếng Anh bậc 1 (tương ứng trình độ A1) và định dạng đề thi đánh giá bậc 2 (tiếng Anh A2) cho THCS và bậc 3 (tiếng Anh B1) cho THPT cũng được ban hành cùng ngày 10/05/2016.

Sắp tới, Bộ GD&ĐT sẽ sớm ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3 dành cho người lớn Vstep.3. Tháng 07 năm 2017, nhóm Nghiên cứu trường ĐHNN – ĐHQGHN đã họp bàn xin góp ý về định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3 dành cho người lớn (VSTEP.3). Buổi hội thảo cũng đề cập đến việc xây dựng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 1 (tiếng Anh A1).

Đề thi Vstep.3 như thế nào? Bao giờ bắt đầu tổ chức thi đề thi Vstep.3

Anh ngữ VIVIAN sẽ tiếp tục cập nhật định dạng đề thi Vstep.3 để các bạn thí sinh chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.

 

 

Hãy chia sẻ thông tin này để được lưu lại trên hệ thống của bạn. Nó sẽ hiển thị ra khi bạn tìm kiếm
Rate this Content 3 Votes
Posted by 33 33 Thursday, September 21, 2017 5:50:00 PM
Khi bạn có thắc mắc chưa hiểu về bài viết này. Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi

Comments