Tra cứu lịch thi chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2, C1 tại các đơn vị được Bộ GD&ĐT cấp phép theo từng trường và từng tháng để lên kế hoạch thi phù hợp. Lưu ý từ lúc thi đến khi lấy chứng chỉ khoảng 1 tháng.

Lịch Thi Tháng {{LT.ThangThi}}

Đơn vị tổ chức: {{LT.TenTruong}}

Ngày thi:{{LT.NgayThi}}

Định dạng đề thi: {{LT.dinhdang}}

Thông tin cần biết

Đăng ký nhận mẫu đơn và thông tin liên quan

Đăng ký thi ngày {{LT.NgayThi}}


{{Mesage}}

{{MesageSucces}}

Tên trường đăng ký
{{DK_TenTruong}}
ngày thi
{{DK_NgayThi}}
Họ và tên *
Ngày tháng năm sinh
Đơn vị đang công tác *
Bạn là *
Email liên hệ *
Sô điện thoại liên hệ *
Bạn phải điền đủ thông tin bên trên thì mới click đăng ký được
Đăng ký Quay lại

Đang tải dữ liệu.....

Hiện tại chúng tôi đang cập nhật lịch thi {{alertSearchCodi}} bạn hãy quay lại sau để có kết quả cập nhật hoặc tìm kiếm các lịch thi của trường khác gần nhất nhé

{{Mesage}}

{{MesageSucces}}

Tên trường đăng ký
{{DK_TenTruong}}
ngày thi
{{DK_NgayThi}}
Họ và tên *
Ngày tháng năm sinh
Đơn vị đang công tác *
Bạn là *
Email liên hệ *
Sô điện thoại liên hệ *
Bạn phải điển đủ thông tin bên trên thì mới click đăng ký được
Đăng ký Quay lại