Định dạng đề thi VSTEP.3 (đề thi tiếng Anh B1 năm 2017)

Đề thi Vstep đánh giá năng lực tiếng Anh cho người lớn ngoài đề thi Vstep 3.5 (đánh giá trình độ tiếng Anh B1, B2, C1), đề thi Vstep.2 (tiếng Anh A2), sắp sửa có thêm đề thi Vstep.3 đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ B1. Như vậy, đối với những bạn thi B1 sắp tới, bạn có thể lựa chọn thi bài thi 3 bậc Vstep 3.5 hoặc bài thi Vstep.3.

Định dạng đề thi Vstep.3 (đề thi tiếng Anh B1 năm 2017) như thế nào?

Kỹ năng Nghe đề thi Vstep.3 (35 phút – 30 câu)

- Nghe 6 đoạn thông báo hoặc hướng dẫn: 6 câu hỏi trắc nghiệm 3 lựa chọn

- Nghe 6 đoạn hội thoại ngắn: 6 câu hỏi trắc nghiệm 3 lựa chọn

- Nghe 1 đoạn hội thoại dài: 6 câu hỏi điền từ trắc nghiệm 3 lựa chọn

- Nghe 1 đoạn hội thoại dài: 6 câu hỏi hoàn thành bản ghi chú

- Nghe 1 bài nói: 6 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có 3 lựa chọn

Kỹ năng Nói đề thi Vstep.3 (3 phần – 10 phút)

- Phần 1: Phỏng vấn các câu hỏi ngắn

- Phần 2: Nói về một chủ đề cho trước (có câu hỏi gợi ý)

Phần 3: Thảo luận

Kỹ năng Đọc đề thi Vstep.3 (40 phút – 30 câu)

- Điền từ vào chỗ trống - lựa chọn trong số 3 phương án cho trước: 8 câu hỏi

- Đọc và ghép các miêu tả với thông báo: 6 câu hỏi

- Đọc 1 đoạn văn: 8 câu hỏi trắc nghiệm 3 lựa chọn

- Đọc 1 bài báo: 8 câu hỏi trắc nghiệm 3 lựa chọn

Kỹ năng Viết đề thi Vstep.3 (35 phút – 2 phần)

- Phần 1: Viết lại câu - 5 câu

- Phần 2: Viết thư

Tham khảo tài liệu luyện thi Vstep.3 (tiếng Anh B1 Online) tại đây.

Hãy chia sẻ thông tin này để được lưu lại trên hệ thống của bạn. Nó sẽ hiển thị ra khi bạn tìm kiếm
Rate this Content 0 Votes
Posted by 33 33 Wednesday, October 4, 2017 3:18:00 PM
Khi bạn có thắc mắc chưa hiểu về bài viết này. Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi

Comments