Posts in Category: Khung năng lực 6 bậc

Ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho người lớn) 

Bộ Giáo Dục và Đạo đã ban hành định dạng đề thi tiếng Anh A2 dành cho người lớn. Trung tâm Anh ngữ VIVIAN xin gửi đến bạn định dạng đề thi tiếng Anh A2 chi tiết như phía dưới. Tài liệu ôn tập tiếng Anh A2 này, bạn có thể xem miễn phí 03 bài đầu tiên ... Chi tiết
 
Friday, June 17, 2016 10:30:00 AM Categories: Khung năng lực 6 bậc

ĐỀ THI MẪU CHỨNG CHỈ B1, B2, C1 TIẾNG ANH THEO ĐỊNH DẠNG VSTEP 

Trước khi đọc bài này bạn phải chắc chắn hiểu được VSTEP là gì, và chứng chỉ VSTEP dành cho ai, Vstep có thời hạn bao lâu  ở Những điều cần biết về chứng chỉ Vstep tiếng Anh B1,B2,C1 Vstep là một kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh mới theo khung... Chi tiết
 
Posted by 33 33 Wednesday, September 2, 2015 10:20:00 AM Categories: Bài viết mới nhất Khung năng lực 6 bậc

Quyết định áp dụng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3 - 5 

Ngày 11 tháng 3 năm 2015, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển đã ký quyết định số 729/QĐ-BGDĐT quy định cấu trúc đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (còn gọi là Vietnamese standardized Test of English Proficiency, viết tắt là VSTEP).

... Chi tiết
 
Posted by 33 33 Sunday, March 22, 2015 10:10:00 PM Categories: Khung năng lực 6 bậc

Đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực Ngoại Ngữ 6 bậc 

Theo thông tư số 01/2014/TT – BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (gọi tắt là Vstep). Vstep được áp dụng đối với cơ sở đào tạo ngoại ngữ, chương trình đào tạo ngoại ngữ, và người học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

... Chi tiết
 
Sunday, March 22, 2015 6:08:00 PM Categories: Bài viết mới nhất Khung năng lực 6 bậc