VSTEP LÀ GÌ?

VSTEP (Vietnamese Standardized Test of English Proficiency)

Là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ (NLNN) 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương với trình độ B1, B2, C1).

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH B1, B2, C1 THEO ĐỊNH DẠNG VSTEP
Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN
Đại học Thái Nguyên
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh
Đại học Cần Thơ
Trung tâm SEAMEO RETRAC (Tp HCM)
Trường không thuộc Bộ chưa thống kê

Các khóa học luyện thi B1, B2, C1 theo
Định dạng Vstep

B1, B2 cho Sinh Viên
Sinh viên năm cuối các trường yêu cầu đầu ra phải có B1, B2
B1, B2 đầu vào, ra Cao Học, NCS
Nộp hồ sơ đầu vào hoặc chuẩn bị bảo vệ
B1, B2,C1 cho Giáo Viên các cấp
Panel content
dssss
Luyện thi B1, B2 Online
Panel content
Luyện thi B1, B2 công chức
Panel content
Luyện thi B1, B2 tổ chức
Panel content

Thông tin về chứng chỉ VSTEP mà bạn cần phải biết

ĐỊNH DẠNG BÀI THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH B1, B2, C1 THEO VSTEP
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CHỨNG CHỈ B1
ĐỀ THI MẪU CHỨNG CHỈ B1, B2, C1 TIẾNG ANH THEO ĐỊNH DẠNG VSTEP